top of page
BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

O NAMA

Fondacija Beogradski strateški dijalog je osnovana u junu 2017. godine radi ostvarivanja društveno-korisnih ciljeva u oblasti nauke, kulture i obrazovanja, a kroz aktivnosti usmerene na promovisanje međunarodnog razumevanja, poput organizacije naučnih skupova međunarodnog, regionalnog i lokalnog karaktera, izdavanja naučnih časopisa i drugih publikacija, organizacije stručnih obuka i drugih vidova stručnog obrazovanja i usavršavanja, realizacije drugih inicijativa u oblasti nauke, kulture i obrazovanja, podnošenja inicijativa nadležnim organima i institucijama radi promovisanja međunarodnog razumevanja, saradnje sa drugim ustanovama, udruženjima, institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Republici Srbiji i van nje posvećenim istim vrednostima, i drugih aktivnosti savetodavne prirode.

Fondacija Beogradski strateški dijalog proistekla je iz potrebe da se afirmiše pozicija neutralnosti i konstruktivnosti Republike Srbije u međunarodnim okvirima, uz neophodno mobilisanje stručne javnosti, relevantnih institucija i predstavnika društvenih grupa. 

Definisana pozicija Republike Srbije kao vojno-neutralne države sa ambicijama da postane punopravna članica Evropske unije, i pri tom stalno unapređuje tradicionalno prijateljske odnose sa Ruskom Federacijom i NR Kinom, ostavlja širok prostor za definisanje inovativnih javnih politika, koje mogu biti koristan putokaz i drugim državama sličnog geopolitičkog opredeljenja.

U tom smislu namera je da „Beogradski strateški dijalog“ pruži značajan doprinos, pozicioniranju Beograda kao tačke susreta, a ne sudara i sukoba, geostrateških i geopolitičkih interesa velikih sila.

U trenutku kada se proces neobuzdane gloabalizacije preispituje, i kada je prilično jasno da nismo svedoci kraja istorije već nastanka sasvim novih procesa koje karakteriše skretanje sa staza zacrtanih u unipolarnoj fazi globalnog razvoja, konstruktivan dijalog i jačanje poverenja kroz otvorenu diskusiju jesu jedini način da se obezbedi budućnost koja će počivati, ne na sukobu kultura i civilizacija, već na njihovom produktivnom dodiru i prožimanju.

Verujemo da je to cilj koji prevazilazi svakog pojedinca i organizaciju, ali i cilj koji zaslužuje da se u njegovu realizaciju uloži nesebičan napor. Upravo to je misija „Beogradskog strateškog dijaloga“ i svih ljudi koje će ovaj projekat u narednim godinama okupiti.

bottom of page