top of page
BSD LOGO HEADER_CIR.jpg

О нама

Фондација Београдски стратешки дијалог је основана у јуну 2017. године ради остваривања друштвено-корисних циљева у области науке, културе и образовања, а кроз активности усмерене на промовисање међународног разумевања, попут организације научних скупова међународног, регионалног и локалног карактера, издавања научних часописа и других публикација, организације стручних обука и других видова стручног образовања и усавршавања, реализације других иницијатива у области науке, културе и образовања, подношења иницијатива надлежним органима и институцијама ради промовисања међународног разумевања, сарадње са другим установама, удружењима, институцијама и другим правним и физичким лицима у Републици Србији и ван ње посвећеним истим вредностима, и других активности саветодавне природе.

Фондација Београдски стратешки дијалог проистекла је из потребе да се афирмише позиција неутралности и конструктивности Републике Србије у међународним оквирима, уз неопходно мобилисање стручне јавности, релевантних институција и представника друштвених група. 

Дефинисана позиција Републике Србије као војно-неутралне државе са амбицијама да постане пуноправна чланица Европске уније, и при том стално унапређује традиционално пријатељске односе са Руском Федерацијом и НР Кином, оставља широк простор за дефинисање иновативних јавних политика, које могу бити користан путоказ и другим државама сличног геополитичког опредељења.

У том смислу намера је да „Београдски стратешки дијалог“ пружи значајан допринос, позиционирању Београда као тачке сусрета, а не судара и сукоба, геостратешких и геополитичких интереса великих сила.

У тренутку када се процес необуздане глоабализације преиспитује, и када је прилично јасно да нисмо сведоци краја историје већ настанка сасвим нових процеса које карактерише скретање са стаза зацртаних у униполарној фази глобалног развоја, конструктиван дијалог и јачање поверења кроз отворену дискусију јесу једини начин да се обезбеди будућност која ће почивати, не на сукобу култура и цивилизација, већ на њиховом продуктивном додиру и прожимању.

Верујемо да је то циљ који превазилази сваког појединца и организацију, али и циљ који заслужује да се у његову реализацију уложи несебичан напор. Управо то је мисија „Београдског стратешког дијалога“ и свих људи које ће овај пројекат у наредним годинама окупити.

bottom of page