top of page
BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

ZAŠTO BEOGRADSKI STRATEŠKI DIJALOG?

Beograd je tokom 20. veka bio poprište velikih oružanih sukoba, ali i grad međunarodnog dijaloga. Nažalost, u senci ratnih strahota koje je grad pretrpeo u dva svetska rata kao i tokom NATO bombardovanja 1999. godine, ostala je činjenica da je Beograd bio, na primer, domaćin prve Konferencije nevsrstanih 1961. godine, ali i drugog zasedanja KEBS 1977-1978. godine. Upravo ovakvo istorijsko iskustvo čini da Beograd danas jasno prepoznaje cenu rata, kao i vrednost mira i stabilnosti koje je moguće dostići samo kroz otvorenu diskusiju relevantnih međunarodnih predstavnika na svim nivoima.

Od 2012. godine Beograd je bio domaćin nekoliko značajnih međunarodnih skupova, poput 22. Ministarskog saveta OEBS 2015. i 3. Samita šefova vlada NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, i time je počeo da se reafirmiše kao važno geopolitičko čvorište i mesto produktivnog kontakta Istoka i Zapada. Pored toga, Beograd je danas najznačajniji stub regionalne stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, promoter vojne neutralnosti, i jedan od centara u kojima se ukršta kineski „put svile“ sa evropskim koridorima.

Uzimajući u obzir očiglednu potrebu da se prevaziđe nepoverenje među ključnim političkim, bezbednosnim i društvenim akterima u međunarodnoj areni, „Beogradski strateški dijalog“ je osmišljen u nameri da se pruži makar i skroman doprinos prevazilaženju trenutne situacije, kroz uspostavljanje neutralne platforme za dijalog o najznačajnijim regionalnim, evropskim i globalnim izazovima.

Prva konferencija u okviru „Beogradskog strateškog dijaloga“ biće održana 29. juna 2017. godine, u organizaciji BSD fondacije.

Iako je proteklih godina Beograd bio domaćin više skupova posvećenih strateškim pitanjima, ovo će biti verovatno prvi put da, naš glavni grad ugosti značajan broj učesnika koji će, umesto kolektivnog monologa, otvoriti istinski dijalog neistomišljenika o nekim od gorućih regionalnih, evropskih i globalnih političkih tema.

bottom of page