top of page
BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

O KONFERENCIJI

Konferencija "DVADESET GODINA OD BOMBARDOVANjA JUGOSLAVIJE - POUKE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST U 21. VEKU" biće organizovana 18. marta 2019. godine, u hotelu "Metropol", u saradnji Beogradskog strateškog dijaloga i Ruskog parlamentarnog evropskog kluba. 

 

Inicijativa za organizovanje IV Beogradskog strateškog dijaloga proistekla je iz potrebe da se napravi objektivan kritički osvrt na uzroke i posledice napada NATO na SR Jugoslaviju, ali i da se taj istorijski trenutak stavi u kontekst sadašnjih geopolitičkih odnosa.

 

Ovakva vrsta multidisciplinarnog odnosa prema događajima iz ne tako davne prošlosti doprineće objektivnijem sagledavanju jednog turbulentnog ali i dalje maglovitog istorijskog trenutka, što će, uvereni smo, osnažiti kapacitete Srbije za kreiranje savremenih politika, a međunarodnoj stručnoj javnosti dati materijal za novo vrednovanje nekih kontroverznih političkih i bezbednosnih fenomena.

 

Ni ovoga puta nećemo odustati od već ustaljene prakse da naši forumi okupljaju visoko rangirane političke predstavnike uticajnih država i relevantnih međunarodnih organizacija i univerziteta, koji mogu kompetentno da diskutuju o ponuđenoj temi i da dođu do dalekosežnih zaključaka.

bottom of page