BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

Promo

Otvaranje konferencije

Film o bombardovanјu Jugoslavije

UVODNO OBRAĆANјE – Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije

Panel 1

BOMBARDOVANјE JUGOSLAVIJE – HUMANITARNA VOJNA INTERVENCIJA ILI AGRESIJA?

Panel 2

SAVREMENA OCENA DOGAĐAJA U MARTU 1999. GODINE I POSLEDICE U PROTEKLIH 20 GODINA

Panel 3

PROBLEMI OBEZBEĐIVANјA PRINCIPA NEMEŠANјA U UNUTRAŠNјE POSLOVE I TERITORIJALNU CELOVITOST SUVERENIH DRŽAVA

Panel 4

POUKE IZ DOGAĐAJA KOJI SU SE DESILI 1999. GODINE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST U 21. VEKU

beogradski strateski dijalog, fondacija bsd, Belgrade strategic dialogue, белградский стратегический диалог, dijalog, strateski, srbija, serbia, international understanding, promocija medjunarodnog razumevanja

© All rights reserved.