top of page
BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

Uvodno izlaganje: Ivica Dačić, v.d. predsednika Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova RS

Panel: Balkanski odnosi - perspektive i izazovi

Okrugli sto: Evropski odnosi - perspektive i izazovi

Panel: Uloga medija u oblikovanju savremenog društvenog i političkog konteksta

bottom of page