BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

Uvodno izlaganje: Ivica Dačić, v.d. predsednika Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova RS

Panel: Balkanski odnosi - perspektive i izazovi

Okrugli sto: Evropski odnosi - perspektive i izazovi

Panel: Uloga medija u oblikovanju savremenog društvenog i političkog konteksta

beogradski strateski dijalog, fondacija bsd, Belgrade strategic dialogue, белградский стратегический диалог, dijalog, strateski, srbija, serbia, international understanding, promocija medjunarodnog razumevanja

© All rights reserved.