top of page
BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

O KONFERENCIJI

Fokus 5. Konferencije Beogradskog strateškog dijaloga jeste  na pitanjima bezbednosne arhitekture u Evropi i pitanjima kako oživeti duh Helsinškog završnog akta u 21. veku, što je ujedno i jedna od glavnih tema događaja.

 

Pod naslovom konferencije „Evropska bezbednost na raskršću multilateralizma i unilateralizma“, predstavnici javnog mnenja imaće priliku da posmatraju moderirane panele o vojno-političkim aspektima evropske bezbednosti, kao i ulozi javne diplomatije u postizanju trajnog mira.

 

Kao rezultat konferencije, grupa stručnjaka će raditi na izradi Završnog akta Konferencije.

bottom of page