BSD LOGO HEADER_LAT.jpg

AGENDA

KONFERENCIJA BEOGRADSKOG STRATEŠKOG DIJALOGA​

„EVROPSKA BEZBEDNOST NA RASKRŠĆU MULTILATERALIZMA I UNILATERALIZMA“

Beograd, Klub poslanika, Tolstojeva 2

utorak, 15. oktobar 2019.

 

 

 

09:00-10:00       Registracija učesnika

 

 

10:00-10:15       Uvodni govor

 

 

10:15-11:30       Panel 1:  Vojno - politički aspekti evropske bezbednosti

 

·       A.A.Klimov,  predsedavajući Generalnog saveta za međunarodna pitanja, predsednik Komisije za međunarodne aktivnosti Predsedništva Generalnog saveta Stranke Ujedinjene Rusije (Rusija)

 

·       Armin-Paul Hampel,  poslanik Bundestaga (Nemačka)

 

·       Dragutin Matanović, savetnik predsednika Republike Srbije (Srbija)

 

·       Neofytou Averof, predsenik partije ”Demokratski sabor- DISI” (Kipar)

 

 

Moderator: Wolfgang Petrich (Austrija)

 

 

11:30-12:00       Pauza i izjava za medije

 

 

12:00-13:15       Panel 2: Javna diplomatija za trajni mir

 

·       Walter Schwimmer, bivši generalni sekretar Saveta Evrope (Austrija)

 

·       V. A. Fomenko,   izvršni sekretar Evropskog kluba ruskog parlamenta, predstavnik Odeljenja za međunarodne odnose stranke Jedisntvena Rusija (Rusija)

 

·       Melkumyan Mikayel,  zamenik predsednika Nacionalne skupštine (Jermenija)

 

·       Marija Obradović, poslanik Narodne skpštine, predsenik skupštinskog Odbora za  odbranu i unutrašnje poslove (Srbija)

 

 

Moderator: Dragan Bisenić (Srbija)

 

 

 13:15-14:00       Pauza (ručak) i sastanak radne grupe za pisanje završne deklaracije

 

 

14:00-15:15       Panel 3: Kako oživeti duh završnog akta iz Helsinkija u 21. veku?

 

·       A.A.Gromyko, predsedavajući Stručne grupe za međunarodne aktivnosti predsedništva Generalnog saveta Stranke Ujedinjene Rusije (Rusija)

 

·       Prof. Dr Vasko Stamevski - predsednik Univerzitetskog Senata MSU, GR Deržavin, Sv. Nikole, Bitola, Republika Severna Makedonija

 

·       Jowanka Jakubek-Lalik, docent na Fakultetu za prava i administraciju Univerziteta u Varšavi (Poljska)

 

·       Branislav Kovacik, dekan Fakulteta političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Matej Bel (Slovačka)

 

·       Nemanja Starović, Fondacija Beogradski strateški dijalog (Srbija)

 

 

Moderator: Darko Trifunović (Srbija)

 

 

15:15-15:30       Zaključak i predstavljanje deklaracije

 

 

15:30-16:30       Koktel

BSD PARNERI_PARTNERI LAT.png